Teamcoaching

Teamcoaching

Werken in teamverband stelt hoge eisen aan de mensen binnen een team. Daar staat tegenover dat mensen in teamverband prestaties kunnen leveren die ze alleen nooit voor elkaar krijgen. Door inzicht te krijgen in elkaars kwaliteiten en verschillen ontwikkelt een team zich tot een inspirerende samenwerkende groep mensen. Om de prestaties van uw team te verbeteren zetten wij MBTI in.

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een instrument waarmee mensen diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen verkrijgen. Daardoor ontstaat begrip en waardering voor de verschillen tussen persoonlijkheidstypen en zijn teams en teamleden beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen. Het creëert begrip voor de onderlinge verschillen en maakt de aanwezige kwaliteiten binnen een team beter zichtbaar.


De teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in het team. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren.

Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

  • verbeteren van communicatie en onderlinge interactie 
  • inzicht krijgen in de onderlinge samenwerking en verhoudingen
  • het meer nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • het nemen van gedragen besluiten
  • het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid
  • de zelfsturing van het team
  • het genereren van meer ideeën en initiatieven
  • resultaatgericht werken
  • het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen

Zie ook de Workshop MBTI

Heeft u interesse gekregen in wat teamcoaching voor uw team kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact op.